Вестник "Монт-прес" е с периодичност
два пъти седмично - всеки вторник и четвъртък.
Издаването му започва от април 1990 г.
и е със завоювани пазарни позиции в област Монтана.