Бр. 10 (2614), год. ХХХII, 6 - 12 април 2021 г. | Начало | Архив | Търсене | Реклама | За нас | Контакт |

Монтана
Политика
Икономика
Общество
Култура
Коментари
Крими
Спорт
Имоти


АПИС е пионер и доказал се лидер в областта на разработването, усъвършенстването и продажбата на правно-информационни системи в България.


FreeCurrencyRates.comeXTReMe TrackerВече сме в пожароопасния сезон
В региона е в сила пожароопасният сезон. Той е определен за всички горски територии в Монтанско и бе въведен със заповед на областния управител Росен Белчев в сила от 1 април до края на октомври.
До 31 октомври е забранено паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горите, изхвърлянето на горими отпадъци, които трябва да се депонират само на определените за целта места. Не е разрешено паленето на стърнища. Обърнато е внимание на контрола по почистването на тревите покрай железопътни линии и пътища, вилни зони, туристически хижи.
Общинските кметове са длъжни да организират, координират и провеждат съгласувано с районните служби “Пожарна безопасност и защита на населението” по места мерките и мероприятията за защита от пожари на тези територии, които са собственост на местните управи или са им предоставени за управление. Хората също трябва да спазват правилата за пожарна безопасност, когато минават около и през гори.
Горските пожари са сред най-опасните и трудни за овладяване. Те причиняват големи поражения по фонда, фауната, селскостопанската продукция, замърсяват атмосферата. Последиците от тези инциденти остават за дълго. Най-често те възникват заради човешка небрежност или дейност. Едва 1 процент са предизвикани от мълнии.
Три са пожарите през миналата година, горели в горското стопанство на областта през миналата година. Всички те са нанесли материални щети. На територията на региона има обособени 13 противопожарни депа, разположени в държавните горски стопанства или в пожароопасните участъци от горския фонд. Те са оборудвани със средства за гасене. Общините също имат изградени и оборудвани противопожарни депа, показват данните на РДПБЗН.

| Назад |
Материалите в този сайт са обект на авторско право. При използване на информация от Монт-прес ONLINE позоваването е задължително.
Включването на връзки към публикации в Интернет Монт-прес ONLINE е свободно.
©1990-2020 Powered by Advirso