Бр. 11 (2567), год. ХХХI, 17 - 30 март 2020 г | Начало | Архив | Търсене | Реклама | За нас | Контакт |

Монтана
Политика
Икономика
Общество
Култура
Коментари
Крими
Спорт
Имоти


АПИС е пионер и доказал се лидер в областта на разработването, усъвършенстването и продажбата на правно-информационни системи в България.


FreeCurrencyRates.comeXTReMe TrackerДФЗ подпомага застраховката на площи и отглеждането на качествени семена и разсад
От средата на март земеделските стопани кандидатстват по схемата “Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”. Бюджетът на държавната помощ за тази година е 1,5 млн. лв., съобщиха от Държавен фонд “Земеделие”.
Одобрените стопани може да получат до 65 % от стойността на застрахователната премия. Сумата за 1 хектар e до 195 лв., при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Важно е да се знае, че на подпомагане подлежат полици, издадени след подаване на заявление за кандидатстване.
Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отделите “Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” на областната дирекция на ДФЗ до 31 август. Срокът за изплащането е до 10 работни дни след сключване на договорите с Фонда.
Целта на помощта е насърчаването на малки и средни предприятия, земеделски стопани, производители на плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн доброволно да застраховат продукцията срещу неблагоприятни климатични събития. Задължително изискване е земеделците да са регистрирани и да нямат задължения към Държавен фонд “Земеделие” и държавния бюджет. Документи се приемат до 31 юли.
Малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение да отглеждат посевен и посадъчен материал, може да кандидатстват по схемата за качество на производството. Финансирането е за стопани, сключили договор с Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол под формата на субсидирани услуги от ИАСАС. Тя извършва полска инспекция на семепроизводни посеви и маточни насаждения; издава етикети; взема проби от партиди семена, предназначени за сертифициране; прави лабораторен анализ на проби семена по групи култури; осигурява последващ контрол на партиди семената, окачествява сертифициран и стандартен овощен и лозов посадъчен материал.
Кандидатстването и договарянето по схемата продължава до 31 март. Стопаните подават заявление и съпътстващи документи в централния офис или в териториалните звена на ИАСАС. Агенцията обобщава постъпилите заявки и изготвя обобщено заявление към ДФ “Земеделие”. Бюджет на схемата е 1,2 милиона лева за тази година. Субсидията е до 100 процента от разходите за извършените от ИАСАС услуги. Средствата се изплащат на три транша. Първият е в размер на 50 процента от помощта се отпуска до 10 юни. Следващият е 40 на сто и се изплаща до 30 октомври. Последното плащане се извършва до 15 декември след представяне на окончателния отчет за предоставените услуги. През миналата година по схемата са преведени 1 098 210 лева.

| Назад |
Материалите в този сайт са обект на авторско право. При използване на информация от Монт-прес ONLINE позоваването е задължително.
Включването на връзки към публикации в Интернет Монт-прес ONLINE е свободно.
©1990-2015 Powered by Advirso