Бр. 32 (2636), год. ХХХII, 21 - 27 септември 2021 г. | Начало | Архив | Търсене | Реклама | За нас | Контакт |

Монтана
Политика
Икономика
Общество
Култура
Коментари
Крими
Спорт
Имоти


АПИС е пионер и доказал се лидер в областта на разработването, усъвършенстването и продажбата на правно-информационни системи в България.


FreeCurrencyRates.comeXTReMe TrackerС най-малко хора и най-нисък брутен вътрешен продукт сме
Това са изводите от Картата на регионалните помощи у нас за предстоящия петгодишен период
Публикувана е в портала за обществени консултации на Министерския съвет Картата на регионалните помощи у нас периода 2022-2027 година. Тя определя разпределението на средствата от Европейския съюз и трябва да е в сила от идния януари.
Картите за регионална помощ на държавите от общността трябва да бъдат одобрени до края на декември. В нашия проект районите за планиране се запазват и са шест. В Северозападния са включен пет области - Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч. Районът обхваща 17 процента от територията на страната с подчертано негативни демографски тенденции, се посочва в предложената от Министерския съвет Карта на регионалните помощи за България за периода 2022-2027 година. Територията е слабо населена, а в определени части и обезлюдена с обособени, но неголеми урбанизирани центрове. Според данни на НСИ към края на миналата година тук живеят 720 172 души, а гъстотата е 37,76 човека на квадратен километър. Тези стойности са най-ниските сред всички региони в страната. Приносът на СЗР в икономическото развитие на страната остава нисък, като Брутния вътрешен продукт на региона за 2019 г. към този на страната е 6,43 на сто и е най-слабият показател спрямо останалите пет района. Създаденият БВП на глава от населението през 2019 г. възлиза на 10 447 лв. или 61,2 на сто от средния за страната. Едва 2,5 процента от преките чуждестранни инвестиции в страната са насочени в региона, реализирани предимно в областите Плевен и Враца.
Създава се неблагоприятна ситуация по отношение на регионалните помощи в някои от областите, които попадат в един планов район със столицата. Други два планови района - Северозападният и Северният централен не отговарят на регламента за брой на населението - то трябва да е между 800 хиляди и 3 милиона души. От АИКБ отбелязват, че границите на сегашните райони не са очертани оптимално и се налага ново разпределение. Според тях критерият, по който трябва да се определят новите граници на регионите, е съотношението на брутния вътрешен продукт на глава от населението, съпоставен със средния за Европейския съюз. Целта трябва да бъде постигане съотношение, което да е под 55 на сто.
“От дълги години в България съществува много сериозен проблем, свързан с районите на планиране на ниво 2 (NUTS 2). Границите им изобщо не са очертани оптимално. Това създаде твърде неблагоприятна ситуация по отношение на регионалните помощи в областите с административни центрове в градовете Благоевград, Кюстендил, Перник и София (области София - град и Софийска област). Това неблагоприятно положение се поддържа от 2013 г. насам, като не се наблюдава никакъв стремеж към намиране на изход от възникналата ситуация”, изтъкват от АКИБ.

| Назад |
Материалите в този сайт са обект на авторско право. При използване на информация от Монт-прес ONLINE позоваването е задължително.
Включването на връзки към публикации в Интернет Монт-прес ONLINE е свободно.
©1990-2020 Powered by Advirso