Бр. 3 (2607), год. ХХХII, 16 - 22 февруари 2021 г | Начало | Архив | Търсене | Реклама | За нас | Контакт |

Монтана
Политика
Икономика
Общество
Култура
Коментари
Крими
Спорт
Имоти


АПИС е пионер и доказал се лидер в областта на разработването, усъвършенстването и продажбата на правно-информационни системи в България.


FreeCurrencyRates.comeXTReMe TrackerИ зимните птици предпочитат язовир “Огоста”
Апостол ЯНКОВ
По-малко са водолюбивите птици, зимуващи в Монтанско. Това се дължи на нетипично топлата зима у нас, в Северна и Западна Европа. Добрата новина е, че видовият им състав се запазва в сравнение с предишни години, показват данните от 45-то Среднозимно преброяване на пернатите, обобщени от Регионалната инспекция по околна среда и води.
На територията на екоинспекцията екип, включващ и експерт на Природонаучния музей в София, преброи общо 3714 птици от 22 вида само за сравнение, през миналата година са наблюдавани 4647 пернати от 24 вида. Специалистите са обходили язовирите “Огоста”, “Смирненски” и “Дреновец”, както и течението на река Дунав от видинското село Връв до монтанското Долно Линево. Преброяването по яз. “Огоста” е направено в девет точки - устията на река Бързия при Боровци, на р. Златица край Калиманица, на р. Огоста около Горно Церовене, баластриерите в землището на селото, старата живовска църква, западната и източната страна на полуостров “Расника”, гребната база и стената на хранилището. Установени са доста повече пилета в сравнение с 2020 г. - 2010 от 17 вида. Над половината от тях са зеленоглавите патици. По повече от сто са жълтокраките и речните чайки, зърнарките и големите гмурци, които са защитени. Видени са само две бели чапли, по три черногуши и сиви патици, както и по четири черноврати гмуркачи и малки нирци - всичките защитени видове. Установени са също една червеноклюна потапница и един фиш. По река Дунав в 19 точки са засечени общо 1704 птици от 15 вида - за сравнение през 2020 г. наблюдаваните са 3579 от 22 вида. Преброени са само по един от защитените голям и малък гмурец, къдроглав пеликан, голям и малък гмурец, голям нирец, звънарка и сива чапла. И тук най-много (1455) са зеленоглавите патици, които са ловни обекти. Експертите са наблюдавали в региона и други птици като обикновен мишелов, малък ястреб, керкенез, голям синигер, зелен кълвач, полски блатар, сива врана, сврака, щиглец, земеродно рибарче.
Среднозимното преброяване се провежда през януари в цяла Европа. За територията на РИОСВ-Монтана то е осъществено в средата на месеца.

| Назад |
Материалите в този сайт са обект на авторско право. При използване на информация от Монт-прес ONLINE позоваването е задължително.
Включването на връзки към публикации в Интернет Монт-прес ONLINE е свободно.
©1990-2020 Powered by Advirso