Бр. 4 (2703), год. ХХХIV, 31.01 - 6 февруари 2023 г. | Начало | Архив | Реклама | За нас | Контакт |

Монтана
Политика
Икономика
Общество
Култура
Коментари
Крими
Спорт
Имоти


eXTReMe TrackerДесетки села - с ограничения за водата
Вълчедръмското село Златия продъл-жава да е на воден режим. Забрана да ползват централното водоснабдяване за питейни нужди и приготвяне на храна поради влошени качества е в сила за десет населени места в областта. Това показват данните на Регионалната здравна инспекция в Монтана.
Недостигът на вода в Златия е от години. Заради намалелия дебит на съществуващите водохващания са наложени ограниченията. Селото е разделено на две зони. На четни дати от 7 до 13 часа вода пускат във високата част, където са кметството и училището. На нечетни текат чешмите в ниската част и детската градина. За да реши проблема, общината във Вълчедръм направи нов сондаж. В ход е процедурата по узаконяването му. Поради наличието на хром във водата хората от селото, както и от Разград, Ботево, Станево и Игнатово не бива да ползват водата от тръбопроводите за питейни нужди. Такава забрана е в сила от години и за жителите на Кобиляк, Громшин и Бели брег. Във водоизточника, осигуряващ вода за трите населени места, бе открит арсен.
Тук също е направен сондаж за нов водоизточник, предстои той да бъде узаконен. Селата разчитат на водоноски, но повечето местни жители ползват кладенци, както и чешмите, въпреки опасностите. В питейната течност на Долно Линево пък е открито високо съдържание на манган и желязо. По показател нитрати не отговаря на стандартите водата в Бъзовец.
В останалите населени места на областта отговаря на стандартите. Пробите, взети за месец, са в норма. За периода експертите на РЗИ са изследвали различни водоизточници, в това число и два минерални, в Монтана, Вършец, Спанчевци. Те са ги проверили по показатели, включени в постоянния мониторинг и отклонения не са установени.
Специалистите от отдела “Лабораторни изследвания” са работили по 46 проби с 279 анализа. От тях 28 са питейни води, води от минерални водоизточници и от плувен басейн. По искане на клиенти са изследвани 18 проби със 151 анализа на питейни, води от плувни басейни и от минерален извор.

| Назад |
Материалите в този сайт са обект на авторско право. При използване на информация от Монт-прес ONLINE позоваването е задължително.
Включването на връзки към публикации в Интернет Монт-прес ONLINE е свободно.
©1990-2020 Powered by Advirso