Бр. 4 (2703), год. ХХХIV, 31.01 - 6 февруари 2023 г. | Начало | Архив | Реклама | За нас | Контакт |

Монтана
Политика
Икономика
Общество
Култура
Коментари
Крими
Спорт
Имоти


eXTReMe TrackerМоже да ползваме данъчни облекчения
Янка АПОСТОЛОВА
Хората, получили облагаеми доходи, отново имат възможност да намалят данъчната си основа с предвидените в закона облекчения. Сумите за възстановяване се изплащат в срок от един месец след подаването на декларацията. Данъкоплатците, които искат да ги ползват, попълват приложение № 10 от формуляра. Условията за ползване на всяко едно от данъчните облекчения са подробно описани в сайта на НАП, информираха от офиса на Националната агенция по приходите в Монтана.
За да им бъдат върнати парите, те трябва да са спазили няколко условия. Сред най-важните е да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. От НАП съветват гражданите преди да заявят ползването на данъчно облекчение да проверят с персонален идентификационен код данъчно-осигурителната си сметка онлайн.
От приходната агенция очакват отново завишен интерес към данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания поради по-високите суми, които се приспадат от годишните данъчни основи за 2022 г. В зависимост от облагаемите доходи на родителите за миналата година, ще получат съответно до 600 лв. за едно дете, до 1200 лв. за две и до 1800 лв. за три и повече деца. За отглеждане на едно дете с увреждания сумата за получаване е до 1200 лева.
За втора поредна година хората могат да се възползват и от данъчното облекчение за ремонт и подобрения на собствено жилище за направените през миналата година плащания за труд в общ размер до 2000 лв. За целта е необходимо собствениците да разполагат с документи, удостоверяващи плащането.
Младите семейства могат да намалят годишната си данъчна основа с лихвите, платени по първите 100 000 лева от главницата по ипотечен кредит за купуване на жилище. За да ползват това данъчно облекчение, те трябва да са съпрузи, поне единият от тях да не е навършил 35 г. към датата на сключване на договора за ипотека и жилището да е единствено за семейството.
Друго облекчение, от което могат да се възползват данъкоплатците, е за намалена работоспособност. То е за лица с 50 и над 50 на сто инвалидност и им дава възможност да намалят данъчната си основа със 7920 лв.
С направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто може да се намали сумата от годишните данъчни основи. Това важи също и за лични вноски за доброволно здравно осигуряване, за вноски по договори за застраховки “Живот”.
Данъкоплатците, които през годината закупуват осигурителен стаж при пенсиониране, също могат да намалят данъчната основа с размера на направените вноски.
Гражданите, правили различни дарения, като например на болници, социални домове, БЧК, за култура и други, имат възможност да намалят данъчната си основа с общо до 65 процента след като приложат към годишната данъчна декларация копия на документи, удостоверяващи статута на човека, който получава дарението, и че то е получено.

| Назад |
Материалите в този сайт са обект на авторско право. При използване на информация от Монт-прес ONLINE позоваването е задължително.
Включването на връзки към публикации в Интернет Монт-прес ONLINE е свободно.
©1990-2020 Powered by Advirso