Бр. 46 (2695), год. ХХХIII, 22 - 28 ноември 2022 г. | Начало | Архив | Реклама | За нас | Контакт |

Монтана
Политика
Икономика
Общество
Култура
Коментари
Крими
Спорт
Имоти


eXTReMe TrackerМадият политик Милена Нончева от Монтана взе участие във форума за климатичните проблеми в Брюксел
Камелия АЛЕКСАНДРОВА
Над 100 членове на програмата за млади избрани политици (YEP) на Европейския комитет на регионите дойдоха в Брюксел за 20-ата Европейска седмица на регионите и градовете (EU RegionsWeek). Те са кметове, местни съветници и членове на регионалните парламенти, които не са по-възрастни от 40 години и са изразили своя ангажимент да свържат местното и европейското ниво на управление.
Европейският комитет на регионите (КР) е политическа асамблея на ЕС, съставена от 329 местни и регионални политици от цяла Европа, базирана в Брюксел. КР е институционалното звено на повече от един милион местни политици в ЕС и действа като техен глас спрямо институциите на ЕС, които участват в законите на ЕС - Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на министрите на ЕС.
Mладите политици бяха поканени от Комитета на регионите да докладват и да обсъдят с лицата, вземащи решения в ЕС, теми, които те, като млади политици, смятат за важни. За тях това е уникална възможност, като представители на нивото на управление, което е най-близо до хората, да отнесат тревогите и въпросите на гражданите от своите избиратели към институциите на ЕС. По повод Седмицата на регионите на ЕС те решиха да отделят една седмица от натоварените си графици, за да участват в семинари и дебати по теми, вариращи от стратегии за младежка безработица до изграждане на приобщаващи градове и насърчаване на младите хора да живеят в селските райони.
Техният график включваше майсторски клас по политика на сближаване, последван от среща с председателя на Комитета на Регионите, по време на която те изразиха своите опасения и постижения като поднационални избрани служители. Те също участваха в сесията Насърчаване на младежкото участие чрез местна демокрация, в която те споделиха опит и най-добри практики за това как да насърчат младите хора да участват в демократичния процес.
Разнообразието на групата означаваше, че те имаха изобилие от опит и примери, които да споделят един с друг относно добрите практики и начините за преодоляване на общи дилеми. Тази седмица, която ги отведе от Парламента до Комисията и обратно до КР, им предостави възможността да станат свидетели и да участват от първа ръка в процеса на местен и регионален принос в законодателството на ЕС.
Така младите политици се върнаха в своите избирателни райони в ЕС с нов открит ентусиазъм, идеи и разбиране за това как могат да служат на своите общности и да изведат Европа на местно ниво.
Форумът в края на октомври бе с изявления на Франс ТИМЕРМАНС, изпълнителен вицепрезидент относно Европейската зелена сделка на Европейската комисия (последва се),
Паскал КАНФИН (FR/renew), председател на комисията ENVI, член на Европейския парламент (последва се) и Саймън Стийл, изпълнителен секретар на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC)
Програмата за млади избoрни политици (YEPs) е мрежа от политици, които не са по-възрастни от 40 години и имат мандат на регионално или местно ниво в ЕС. До момента повече от 500 млади политици са се присъединили към нея от създаването през 2019 година.
Програмата YEP и нейната онлайн платформа YEPCommunity.eu предлагат възможност за създаване на мрежа, обмен на най-добри практики, получаване на информация относно законодателството на ЕС и възможностите за финансиране от ЕС, принос към работата на КР, както и за среща, обсъждане и дебат с членове на Комитета на регионите и други местни, регионални и европейски политици.
Тъй като 2022 г. е Европейската година на младежта, програмата постави специален акцент върху младежките въпроси тази година.
Милена Нончева от Монтана е завършила училище за политици. Инициатор е на много младежки инициативи. Сега подготвя издаването на брошури за събиране на опасните отпадъци и разделното събиране на боклука в община Монтана. Включва се в кампанията за закупуване на детска линейка с капачки.
Тя е администратор в банка, магистър Екологични експертизи и контрол в Нов Български университет, магистър по международен бизнес и мениджмънт СА Д.А. Ценов - Свищов, участва в много проекти. Координатор по проект LIFE UP CLEAN AIR-Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух
Успешно преминато обучение и положен изпит по тематичен модул: “Общинска политика за развитие на културата и туризма” в рамките на Проект на НСОРБ “Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги.
Общински съветник е от 2011-2022 година.

| Назад |
Материалите в този сайт са обект на авторско право. При използване на информация от Монт-прес ONLINE позоваването е задължително.
Включването на връзки към публикации в Интернет Монт-прес ONLINE е свободно.
©1990-2020 Powered by Advirso