Бр. 5 (2609), год. ХХХII, 2 - 8 март 2021 г. | Начало | Архив | Търсене | Реклама | За нас | Контакт |

Монтана
Политика
Икономика
Общество
Култура
Коментари
Крими
Спорт
Имоти


АПИС е пионер и доказал се лидер в областта на разработването, усъвършенстването и продажбата на правно-информационни системи в България.


FreeCurrencyRates.comeXTReMe TrackerЧипровци харчи 5 милиона, Вършец - почти 11 милиона лева
На 4 950 051 лв. възлиза бюджетът на Чипровци за тази година.
Той бе утвърден с девет гласа “за” и един “против” на последното заседание на местния парламент.
Местната управа очаква приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 1 933 886 лв., а общата субсидия за тях възлиза на 1 803 319 лв. Заложени са 3 016 165 лв. постъпления за местни дейности. Предвидено е в хазната от данъци да влязат 332 000 лв. Неданъчните приходи са в размер на 1 405 000 лева.
За допълнително финансиране със средства от собствените приходи на делегираните от държавата дейности ще бъдат отделени 9 000 лв. Разходите за местни дейности възлизат на 3 007 165 лв. Максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. са в размер на 592 821 лв. За капиталовите разходи са планирани 3 667 935 лв., целевата субсидия за тях е 362 000 лева. За финансиране със средства от Евросъюза, други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране са заложени 1 826 689 лева. Одобреният индикативен годишен разчет по сметките за средства от Европейския съюз е в размер на 2 904 526 лв.
През тази година трябва да бъдат разплатени 2400 лв. просрочени задължения на основното училище “Петър Парчевич”. За обезщетения и помощи по решение на ОбС са планирани 19 000 лева. В това число са включени по 1000 лв. еднократна помощ при раждане на първо или второ дете, а когато то има близнак, той също се е счита за второ. Условието е и двамата родители да са с постоянен и настоящ адрес на територията на община Чипровци. От тази сума трябва да бъдат отделени пари за помощи на жители, като местният парламент гласува всеки отделен случай. По 100 лв. са заложени за покриване на разходи за погребения на социално слаби жители, които нямат близки и имат постоянен и настоящ адрес тук. Субсидията за читалищата възлиза на 126 324 лв. 11 000 лева са планирани за дейността на местния футболен клуб “Кипровец”.
На близо 5,4 милиона лева е бюджетът на Георги Дамяново за тази година.
Той бе приет с девет гласа “за” и двама “въздържал се”.
Стартовата рамка на основния финансов документ на общината възлиза на 5 379 316 лв. Приходите от делегираните от държавата дейности са в размер на 3 374 150 лв. Общо 2 005 116 лв. са предвидени за местни дейности. Планираните за текущи ремонти средства са в размер на 365 617 лв. За капиталови разходи са заложени 604 630 лв. Очаква се в хазната да влязат 606 500 лв. местни приходи.
Сред основните приоритети на общинската управа за тази година са обновяването и развитието на инфраструктурата, социални дейности, грижата за хората. “Неотложен е ремонтът на покрива на бившето училище в Говежда. Сградата все още е използваема и е посещавана от населението. На първия етаж са пощата и здравната служба. Ще бъде обновен и покривът на Домашния социален патронаж в Георги Дамяново, където се приготвя храна за около 250 души, включително подпомаганите по схемата “Топъл обяд”, коментира кметът на общината Нина Петкова.
Бюджетът на Вършец за 2021 г. е в размер на 10 731 000 лева.
Той бе утвърден единодушно от тринайсетте съветници. Приходите за делегирани от държавата дейности възлизат на 5 702 530 лв., в това число и преходен остатък от близо 500 000 лв. Програмата за капиталовите разходи е за 2 387 919 лв. Предвидените в нея средства са за реконструкция на водопровода по четири улици, включително и в Спанчевци, както и за възстановяването им след строителните дейности. Заложени са суми за рехабилитацията на други единайсет улици. Местната управа няма да поема дълг през тази година.
Приходите за местни дейности са в размер на 5 028 470 лв. Близо половината - 2 466 752 лв., са данъчните и неданъчните. Трансферите възлизат на 1 219 700 лв., тук е включена общата изравнителна субсидия от 763 100 лв.
За обезщетения и помощи, отпускани по решение на Общински съвет, са планирани 10 000 лв. Толкова са заложени за организациите с нестопанска цел. Местната управа субсидира читалищата със 137 808 лв. и подпомага спортните клубове с 20 000 лева. (АЙ)

| Назад |
Материалите в този сайт са обект на авторско право. При използване на информация от Монт-прес ONLINE позоваването е задължително.
Включването на връзки към публикации в Интернет Монт-прес ONLINE е свободно.
©1990-2020 Powered by Advirso