Бр. 10 (2709), год. ХХХIV, 14 - 20 март 2023 г. | Начало | Архив | Реклама | За нас | Контакт |

Монтана
Политика
Икономика
Общество
Култура
Коментари
Крими
Спорт
Имоти


eXTReMe TrackerРазвиват социалното предприемачество
Аделина ЙОРДАНОВА
Да способства икономическото и социалното възстановяване от кризата, породена от ковид-19 пандемията предвижда проектът “Развитие на социалната икономика”. Той е част от Националния план за възстановяване и устойчивост и бе представен в Монтана от експерти на Министерството на труда и социалната политика. На срещата, открита от областния управител Валери Димитров, те презентираха възможностите му и условията за кандидатстване.
За да бъде изпълнена тази цел, правителството групира набор от мерки и реформи, които не само да възстановят потенциала за растеж на икономиката, но да го развият и повишат. По време на пандемията пролича слабата регионална застъпеност и липсата на административен капацитет по места, отговарящ адекватно на потребностите на предприятията от социалната и солидарна икономика. Проектът е насочен към развитие на капацитета за модернизация на фирмите в тази сфера чрез промени в политиката и прилагане на индивидуализиран подход спрямо потребностите на всеки отделен човек. За реформите и инвестициите са предвидени 26,6 милиона лева.
Средствата освен за осъвременяване на базата и за придобиването на компетенции за преодоляване дефицитите от специализирани умения и знания от страна на социалните фирми, за започване и развитие на социалното предприемачество и за иновации. Това ще стане и с привличането на представители на местните академични среди, бизнес, медии, власти, организации и институции. Социалните предприятия ще имат възможност да участват през проекта в различни изложения базари, за да може продукцията и услугите им да станат “видими“. С целеви средства те ще подобрят оборудванeто, ще имат възможност да разкрият нови работни места.
В информационната среща участваха представители на общините, на държавните и местните институции, на фирми и на организации.

| Назад |
Материалите в този сайт са обект на авторско право. При използване на информация от Монт-прес ONLINE позоваването е задължително.
Включването на връзки към публикации в Интернет Монт-прес ONLINE е свободно.
©1990-2020 Powered by Advirso