Бр. 13 (2761), год. ХХХV, 2 - 8 април 2024 г. | Начало | Архив | Реклама | За нас | Контакт |

Монтана
Политика
Икономика
Общество
Култура
Коментари
Крими
Спорт
Имоти


eXTReMe TrackerНе достигат вещи лица, младите юристи са без необходимите знания
Бъдещите юристи нямат необходимата теоретична подготовка след завършването на висшето си образование. Наблюденията са на магистратите от Окръжния съд в Монтана, става ясно от отчетния доклад за дейността му през изтеклата година.
През дванайсетте месеца на 2023 г. в ОС са стажували юристи, завършили различни висши учебни заведения по специалност “право”. Те са имали съдии-наставници, следили за провеждането на стажа преди явяването им на теоретико-практичния изпит за придобиване на правоспособност. При работата си с тях магистратите са потвърдили обезпокояващата от последните години тенденция.
Наблюденията сочат, че теоретичната подготовка на завършилите семестриално юристи не е на необходимото равнище.
“Това създава сериозни затруднения при провеждането на стажа им именно поради недостиг на знания и сериозни затруднения при тълкуването на правните норми. Все по-чести са случаите на стажанти, които не са успели да вземат теоретико-практическия си изпит и се е наложило да провеждат изисквания от закона допълнителен 2-месечен стаж”, отчитат от ОС-Монтана.
Недостигът на вещи лица за съдебния район и липсата на определени специалисти създава много сериозни затруднения в работата не само на съда, но и на разследващите органи. Най-остра е нуждата от авто-технически, съдебно-психиатрични и данъчни експертизи. Проблемите със съдебно-медицинските са огромни, тъй като на територията на областта има само един такъв специалист.
Въпреки трудностите районните и Окръжният съд в Монтана се отличават със създадена отлична организация на работа. Тя отговаря на законовите изисквания, на натовареността. Ежемесечно се изготвят справки за спрените дела, като се отразяват и причините за това, за да се осигури контрол върху движението им. Следи се натоварването на съдиите и неизписаните в срок съдебни актове. Водят се и регистри на отводите, с цел недопускане на немотивирани откази на съдии от разглеждане на разпределените им чрез автоматичната система дела.
Всички производства по мерки за неотклонение “задържане под стража” от досъдебното производство са възлагани на съдиите от наказателното отделение.
“Единствено съдиите от наказателното отделение на ОС Монтана дават и седмични дежурства по график с цел уеднаквяване натовареността между двете отделения на съда”, пише в доклада.

| Назад |
Материалите в този сайт са обект на авторско право. При използване на информация от Монт-прес ONLINE позоваването е задължително.
Включването на връзки към публикации в Интернет Монт-прес ONLINE е свободно.
©1990-2020 Powered by Advirso