Бр. 13 (2761), год. ХХХV, 2 - 8 април 2024 г. | Начало | Архив | Реклама | За нас | Контакт |

Монтана
Политика
Икономика
Общество
Култура
Коментари
Крими
Спорт
Имоти


eXTReMe TrackerПодкрепят застраховането в растениевъдството
Планирани са 3 милиона лева за растениевъдите, застраховали своята продукция. Това съобщиха от Държавен фонд “Земеделие”.
Държавната помощ може да бъде прилагана до края на 2025 година. Целта й е насърчаване на микро, малки и средни предприятия, земеделски стопани, производители на зърнени, маслодайни, етерично-маслени и медицински култури, плодове, зеленчуци и тютюн за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития. Подпомагането се предоставя чрез заплащане от страна на държавата към застрахователните компании на част от премиите по сключени полици за селскостопанска продукция през съответния сезон. Не се покриват предварително извършени разходи за застрахователни премии преди подаване на заявление и издаване на удостоверение от ДФЗ.
Размерът на подпомагане на хектар за култури, отглеждани на открито е до 420 лв., в това число овошки, зеленчуци, етерично-маслени и медицински култури, тютюн. За оранжерии е до 1260 лв. на хектар.
При зърнени и маслодайните подпомагането е до 54 лв. на хектар. Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури, се подпомагат за първите 600 хектара от площите си. Разликите над тези параметри се поемат от земеделския стопанин.
Дължимият данък, съгласно Закона за застрахователните премии, се заплаща изцяло от земеделския стопанин и не е елемент на подпомагане.
Предстои ДФ “Земеделие”, съвместно с компетентните дирекции в МЗХ, да изготвят указания за предоставяне на помощта.

| Назад |
Материалите в този сайт са обект на авторско право. При използване на информация от Монт-прес ONLINE позоваването е задължително.
Включването на връзки към публикации в Интернет Монт-прес ONLINE е свободно.
©1990-2020 Powered by Advirso