Бр. 18 (2476), год. ХХIХ, 8 - 14 май 2018 г. | Начало | Архив | Реклама | За нас | Контакт |

Монтана
Политика
Икономика
Общество
Култура
Коментари
Крими
Спорт
Имоти


eXTReMe TrackerБлизо 7,5 милиона евросредства влизат в Лом
Проекти на обща стойност 7 353 823 лева ще реализират малки и средни фирми, земеделски производители, неправителствени организации, училища, читалища и институции в Лом. Кметът Пенка Пенкова, която е председател на колективния управителен орган на Местната инициативна група (МИГ), подписа споразумението за изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие. То е с управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони, ОП “Развитие на човешките ресурси”, ОП “Иновации и конкурентоспособност” и ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”. Така МИГ-Лом започва нов етап от същинското изпълнение на стратегията.
За земеделски производители, микро фирми и за изграждането на инфраструктура на територията на общината са предвидени 2 933 700 лв. от ПРСР. Малките и средните предприятия може да усвоят почти 2 милиона лв. по ОПИК. ОПРЧР осигурява близо 1,5 млн. лв. за младежка заетост и социални услуги. Около 1 млн. лв. идват от ОПНОИР за образователни проекти и за интеграция на уязвими и малцинствени групи.
“Стратегията, за която осигурихме финансиране, е отличен шанс за гражданския сектор, за бизнеса, за земеделските производители, за образователните и културните институции на територията на цялата община, да проявят икономическа активност и да реализират своите идеи.”, коментира кметът Пенка Пенкова. (АЙ)

| Назад |
Материалите в този сайт са обект на авторско право. При използване на информация от Монт-прес ONLINE позоваването е задължително.
Включването на връзки към публикации в Интернет Монт-прес ONLINE е свободно.
©1990-2020 Powered by Advirso