Бр. 22 (2721), год. ХХХIV, 13 - 19 юни 2023 г. | Начало | Архив | Реклама | За нас | Контакт |

Монтана
Политика
Икономика
Общество
Култура
Коментари
Крими
Спорт
Имоти






eXTReMe Tracker



Младите най-лесно се реализират в Монтана
Аделина ЙОРДАНОВА
Монтана е с най-ниската младежка безработица в Северозапада. Средногодишният брой на останалите под 29-годишна възраст е 69 души. Между два и три пъти повече са те в останалите областни центрове от района за планиране. Това показват анализите за изтеклата година на Института за пазарна икономика, използвал данните на Агенцията по заетостта.
Средногодишният брой на безработните младежи е изчислен като средноаритметичното на регистрираните в бюрата по труда граждани под 29 г. за всеки месец на 2022 г., уточняват от ИПИ. В Монтана те са 69 души. За Враца данните сочат 175 човека, за Плевен - 357, за Ловеч - 87 и за Видин - 134 младежи. В групата от страната влизат средно по 16 540 души всеки месец. А това е значително по-малко в сравнение с година по-рано. Тогава са наброявали 20 230 граждани, а през 2020 г. 30 854 млади жени и мъже.
“Младите безработни са съсредоточени в големите общини - Столична (1095), Пловдив (472) и Варна (382), а най-малко са в най-малките общини като Ковачевци, Невестино и Трекляно. Това не е изненада очаква се да има повече младежи без работа в общини с по-голямо население”, изтъкват от ИПИ.
Малко по-различни са данните за областта. В Бойчиновци средно за месец в групата са 67 от жителите на общината до 29 г. Значително повече са във Вълчедръм и Лом, съответно 159, и 100 души. Наполовина по-малко са в Якимово - 52, Брусарци - 45, Вършец - 43, Берковица - 40, Медковец - 24 човека. Най-малко са незаетите млади хора в Чипровци - 18 и Георги Дамяново - петима. Вълчедръм е сред общините в страната с не особено много жители, но доста безработни младежи. Изненадващо нагоре по абсолютен брой безработни младежи се нареждат още Раковски (200), Котел (186), Бяла Слатина (160).
“Значителна роля тук играе демографската структура на населението на общините, като безработните младежи са номинално повече в тези общини с по-младо население и съответно отсъстват в най-застарелите райони”, поясняват експертите.
В Монтана безработните млади хора между 15 и 29 г. заемат дял от 1,2 процента при средно за страната 1,94 на сто. С този показател общината оглавява своеобразната класация в Северозапада. След нея се нареждат Ловеч с 2,02%, Враца - с 2,17%, Видин - с 2,42% и пета е Плевен с 2,49 на сто. Под процент са незаетите девойки и младежи сред възрастовата група на 15-29 годишните (според данните от последното преброяване) Столична община (0,6%),Божурище (0,63%), Елин Пелин (0,83%) и Варна (0,85%), уточняват от ИПИ.
За съжаление, в останалите общини от областта, картината е доста по различна. Делът на младите без препитание е малко по-нисък в Берковица (2,43%) и по обясними причини - в Георги Дамяново (3,71%). Доста по-висок е в Лом (4,21%) и Вършец (4,6%). Следват Бойчиновци - 5,99 %, Медковец - 6,83%, Брусарци - 8,44%, Чипровци - 9,68%. В дъното са Вълчедръм с 13,94 на сто и Якимово с 11,45 процента млади без трудови доходи.
“Очаквано в големите градски общини стойността на този коефициент е нисък, което би могло да се обясни с по-динамичните пазари на труда, които предоставят повече кариерни възможности за младежите в тях. Най-високите резултати се наблюдават в Северозападна България, както и в отделни общини на североизток и по границите на страната. В 191 общини делът на младите безработни сред всички младежи е по-висок”, сочат анализите на ИПИ.
По дял на младите без препитание под 29-годишна възраст сред всички безработни Монтана отново е първа. Тук те са 7,4 на сто. Около два пъти повече са във Враца (14,6%) и Плевен (13,8 %). Точно 10 на сто са във Видин и Ловеч. Най-ниски са резултатите у нас в Ардино (2,8%), Неделино (3,2%) и Невестино (3,6%). Най-високи са в в Антон (26,3%), Чупрене (22,9%) и Челопеч (21,8%). Монтанските общини не са в челото на негативната класация. Данните сочат, че незаетите млади са 11,5 на сто в Лом, в Бойчиновци са 10,4%, в Якимово -13,3%, в Медковец - 9,3%, в Брусарци - 13,1%, в Чипровци - 6,6%,в Георги Дамяново - 5%, в Берковица - 8,3%, във Вършец - 12,4%. Най-много са Вълчедръм, където заемат дял от 17,7 на сто.
“Стойността на индикатора за страната е 11,2 на сто, което се пада близо до средата на разпределението на общините в 127 общини делът на младите безработни сред всички регистрирани е по-висок. Ако направим сравнение с дела на възрастовата група 15-29 г. спрямо цялото население (13,1%), виждаме, че присъствието на младежи в групата на безработните е диспропорционално по-ниско на национално ниво, както и в 182 общини, спрямо дела на младите към цялото население”, посочват от ИПИ.
От анализите става ясно, че заявилите желание да работят млади се интегрират доста по-лесно на трудовия пазар спрямо средния жител. Това важи само за тези, които активно се опитват да се включат.

| Назад |
Материалите в този сайт са обект на авторско право. При използване на информация от Монт-прес ONLINE позоваването е задължително.
Включването на връзки към публикации в Интернет Монт-прес ONLINE е свободно.
©1990-2020 Powered by Advirso