Бр. 26 (2774), год. ХХХV, 9 - 15 юли 2024 г. | Начало | Архив | Реклама | За нас | Контакт |

Монтана
Политика
Икономика
Общество
Култура
Коментари
Крими
Спорт
Имоти


eXTReMe TrackerПриемат документи за енергийни помощи
Започна приемът на заявления за отпускане на енергийни помощи за предстоящия отоплителен сезон. Крайният срок за подаването им е до 31 октомври.
Документите се депозират в дирекциите “Социално подпомагане”. Това може да бъде направено и чрез система за сигурно електронно връчване, по пощата и чрез електронна административна услуга.
Енергийните помощи се отпускат за период от 5 месеца, от 1 ноември до 31 март. Размерът им се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените на електроенергията за битовите потребители. Право на тях имат хора и семейства, чийто средномесечен доход за предходната половин година, преди месеца на подаване на заявленията, е по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление.
За да получат помощ за отопление, безработните в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в бюрата по труда най-малко 3 месеца преди подаването на документите и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.
В срок до 20 дни от внасянето на заявлението социален работник прави анкета и изготвя доклад, а в едноседмичен срок директорът на социалната служба издава заповед или отказ за отпускане на помощта.

| Назад |
Материалите в този сайт са обект на авторско право. При използване на информация от Монт-прес ONLINE позоваването е задължително.
Включването на връзки към публикации в Интернет Монт-прес ONLINE е свободно.
©1990-2020 Powered by Advirso